Två artiklar

Övningen är skapad 2015-03-17 av franglais. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • starta launch
 • försöka attempt
 • lagra store
 • göra bättre än tidigare go one better
 • ämna göra något aim at doing something
 • med tanke på considering
 • tillåta allow
 • dra fördel av take advantage of
 • luftström air current
 • energi effektiv energy efficient
 • erfarenhet experience
 • värme skum thermal foam
 • uppdrag mission
 • alstra generate
 • samla gather
 • toa loo
 • flykting refugee
 • område grounds
 • försök trial
 • tillhandahålla provide
 • otillräcklig scarce
 • bränsle fuel
 • hållbar sustainable
 • livnära sig på feed on
 • utrustning equipment
 • samla in collect
 • evig everlasting
 • nyligen recently
 • avslöja reveal
 • omvandla convert

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tva-artiklar.4413410.html

Dela