Turkiska

Övningen är skapad 2017-03-07 av Elif. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ett bir
 • två iki
 • tre uc
 • fyra dört
 • fem Beş
 • sex altı
 • sju Yedi
 • åtta sekiz
 • nio dokuz
 • tio on
 • elva on bir
 • tolv on iki
 • tretton on uç
 • fjorton on dört
 • femton on beş
 • sextion on altı
 • sjutton on yedi
 • artton on sekiz
 • nitton on dokuz
 • tjugo Yirmi

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/turkiska.7165142.html

Dela