Tsåahka 4 GÅ3 mubpie s 56

Övningen är skapad 2015-04-02 av saemie1. Antal frågor: 6.
Välj frågor (6)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Man jïjnje tsåahka? Hvor mye er klokken?
  • Tsåahka lea govhte Klokken er 6
  • Tsåahka lea bielie göökte Klokken er halv 2
  • Tsåahka lea bielie gaektsie Klokken er 8
  • Tsåahka lea njealjehts åvtelen akte Klokken er kvart på 1
  • Tsåahka lea njealjehts bijjelen akte Klokken er kvart over 1

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tsaahka-4-ga3-mubpie-s-56.4476536.html

Dela