Tsåahka 3

Övningen är skapad 2015-04-02 av saemie1. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Man jïjnje tsåahka? Hvor mye er klokken?
  • Tsåahka lea vïjhte minudth åvtelen golme Klokken er fem minutter på 3
  • Tsåahka lea luhkie minudth bijjelen njieljie Klokken er ti minutter over 4
  • Tsåahka lea göökte luhkie minudth åvtelen gaektsie Klockken er tjue minutter på 8
  • Tsåahka lea göökteluhkie minudth bijjelen gaektsie Klokken er tjue minutter over 8
  • Tsåahka njealjehts åvtelen uktsie Klokken er kvart over 9
  • Tsåahka lea njealjehts bijjelen uktsie Klokken er kvart over 9
  • Tsåahka lea tjïjhtje Klokken er 7
  • Tjåahka lea gaktsie minudth åvtelen vïjhte Klokken er åtte minutter på 5
  • Tsåahka lea luhkiegolme minudth bijjelen vïjhte Klokken er tretten minutter over 5

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tsaahka-3.4476466.html

Dela