Trivialnamn (svåra)

Övningen är skapad 2017-09-16 av Nick369. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • NaOOCCH3 natriumacetat
 • AlO2 - aluminatjon
 • SiO4 4- silikatjon
 • SiO3 2- silikatjon
 • SCN - tiocyanatjon
 • N3 - azidjon
 • I3 - trijodidjon
 • S4O6 2- tetrationatjon
 • BO3 3- boratjon
 • PH3 fosfin
 • MnO2 brunsten
 • MoO4 2- molybdatjon
 • N2O3 kväve(III)oxid
 • Mg(HSO4)2 magnesium(III)oxid
 • Ag3AsO4 silver(I)arsenat

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/trivialnamn-svara.7412177.html

Dela