Trivialnamn 1

Övningen är skapad 2017-09-05 av Simedinson. Antal frågor: 49.
Välj frågor (49)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • SO4 2- sulfatjon
 • SO3 2- sulfitjon
 • S2O3 2- tiosulfatjon
 • NO2 - nitritjon
 • NO3 - nitratjon
 • HSO4 - vätesulfatjon
 • PO4 3- fosfatjon
 • PO3 3- fosfitjon
 • HPO4 2- vätefosfatjon
 • H2PO4 - divätefosfatjon
 • CO3 2- karbonatjon
 • HCO3 - vätekarbonatjon
 • ClO4 - perkloratjon
 • ClO3 - kloratjon
 • ClO2 - kloritjon
 • ClO - hypokloritjon
 • SiO4 4- silikatjon
 • CrO4 2- kromatjon
 • Cr2O7 2- dikromatjon
 • MnO4 - permanganatjon
 • MnO4 2- manganatjon
 • HCl saltsyra
 • H2SO4 svavelsyra
 • HNO3 salpetersyra
 • HClO4 perklorsyra
 • HClO2 klorsyrlighet
 • H2CO3 kolsyra
 • H2SO3 svavelsyrlighet
 • HClO3 klorsyra
 • HClO underklorsyrlighet
 • H3PO4 fosforsyra
 • H3O + oxoniumjon
 • NH4 + ammoniumjon
 • NH3 ammoniak
 • CH3COO - acetatjon
 • CN - cyanidjon
 • H2C2O4 oxalsyra
 • CH3COOH ättiksyra
 • OCN - cyanatjon
 • SCN - tiocyanatjon
 • HCN vätecyanid
 • CH3NH2 metylamin
 • CH4 metan
 • C2H6 etan
 • C3H8 propan
 • C4H10 butan
 • C5H12 pentan
 • C6H14 hexan
 • C2O4 2- oxalatjon

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/trivialnamn-1.7401192.html

Dela