Trivalanamn

Övningen är skapad 2019-12-02 av skurken. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • acetataldehyd CH3CHO
 • acetat CH3COO-
 • aceton CH3COCH3
 • acetylen HC (trippelbindning) CH
 • anilin PhNH2
 • bensenaldehyd PhCHO
 • Bensen bensenring
 • bensoesyra PhCOOH
 • eter CH3CH2OCH2CH3
 • etylacetat CH3COOCH2CH3
 • etylen H2C (dubbelbindning) CH2
 • etylenglykol/ glykol HOCH2CH2OH
 • fenol PhOH
 • formaldehyd HCHO
 • formiat HCOO-
 • Glycerin/ glycerol HOCH2-CHOH-CH2OH
 • isopren sträcksturktur
 • kloroform CHCl3
 • koltetraklorid CCl4
 • metylenklorid CH2Cl2
 • myrsyra HCOOH
 • oxalsyra HOOC-COOH
 • pyridin bensenring med kväve
 • smörsyra CH3CH2CH2COOH
 • toluen PhCH3
 • ättiksyraanhydrid CH3COOCOCH3
 • ättiksyra CH3COOH

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/trivalanamn.9496498.html

Dela