Trash, part three

Övningen är skapad 2016-02-03 av thelunafan. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • mismanagement misskötsel
 • final posting sista uppdrag
 • appointed utsedd
 • head förkortning för headmaster
 • bribe muta
 • stifling kvävande
 • bolted together ihopbultade, ihopspikade
 • evidently bevisligen, uppenbarligen
 • squatters husockupanter
 • hit the swamps drabbade de som bodde i träskmarken
 • siphoning off public taxes and stowing yhem off - shore gömt undan skattepengar och gömt dem på ett säker ställe
 • resign avgå
 • plaque minnestavla
 • crucial kritisk
 • poise balans
 • wince blinka
 • shanties invånare i en kåkstad
 • dazzling bländande
 • drying rack diskställ
 • deceived bedrog, lurade
 • great commotion stor uppståndelse
 • pleading be, vädja
 • rutted ruttnade
 • trapdoor fallucka
 • surge of rain kraftig regnskur
 • night sweepers nattsopare

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/trash-part-three.5755061.html

Dela