träning 1

Övningen är skapad 2018-06-21 av Mhlnde. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • sociocentrism احساس بالاءخرين
 • perception الاءدراك
 • Egocentrism الاءنانية
 • Altruism حب مساعدة الغير
 • imitera تقليد الغير
 • Abstrakt ملخص
 • Destruktiv مدمر
 • Asocial غير اجتماعي
 • generalisera يشمل الجميع
 • Negligera اهمال
 • Involvera مشاركة
 • kontrolversiell جدالي
 • Pedagog استاذ
 • Normer المعاير ولعدات الوراثية
 • Genus الجنس الاءجتماعي
 • koordination التركيز
 • ömsöndighet مبادلة
 • jäv منحاز
 • kognitiv معرفة
 • kreativitet الاءبداع
 • Auktoritet الوقار ، الاءحترام
 • Samhörighet انجذاب،يشمل
 • Samordna تنسيق
 • kliva خطوة
 • Bejaka،bekräfta اكدا
 • Stumulera ينشط
 • Lydelse صياغة، تعبير
 • restriktioner حصر، قيود
 • censur رقابة
 • distribuera يوزع
 • förtala يقذف،يفتري

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/traning-1.8273509.html

Dela