Tout se passe en Alsace

Övningen är skapad 2019-02-14 av ErikS01. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • accusé-e accused
 • un salon an expo
 • exposer exhibit
 • suivant-e following
 • prisonnier-ière prisoner
 • s'évader escape
 • procès trial, rättegång
 • tribunal court, domstol
 • suant-e sweaty, svettig
 • une manche sleeve, ärm
 • se protéger protect, skydda sig
 • soupirer sigh, sucka
 • freiner brake, bromsa
 • murmurer mumble, mumla
 • un panneu sign, skylt
 • immédiement immidietly, omedelbart
 • rentrer go inside/enter, gå in
 • vomir vomit, kräkas
 • un meurtre murder, mord
 • s'échapper shirk, smita iväg
 • jurer curse, svära
 • un patron boss, chef
 • ressembler resembles, liknar
 • prêter loan, låna
 • ni... ni... neither nor, varken eller
 • venir de regagner just har återfått
 • une clé key, nyckel
 • épuise exhausted, utmattad
 • trembler twitch, darra

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tout-se-passe-en-alsace.8900142.html

Dela

Annonser