Touristes en ville

Övningen är skapad 2019-01-07 av MadameMia. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Où est-ce qu'on peut? Var kan man?
 • Prenez la rue à gauche. Tag gatan till vänster.
 • passez passera
 • Allez tout droit. Gå rakt fram.
 • en face mittemot
 • aller à pied gå till fots
 • un peu plus loin lite längre bort
 • traversez la rue gå över gatan
 • continuez tout droit fortsätt rakt fram
 • à droite till höger
 • derrière bakom
 • à côté de cinéma bredvid bion

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/touristes-en-ville.8774000.html

Dela