top 1000

Övningen är skapad 2020-03-30 av lehnberg7. Antal frågor: 65.
Välj frågor (65)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • come as/som
 • il suo his/hans
 • che that/att
 • era was/var
 • per for/för
 • su on/på
 • con with/med
 • essi they/de
 • essere be/vara
 • a at/vid
 • avere have
 • questo this/denna
 • da from/från
 • caldo hot/varm
 • parola word/ord
 • ma but/men
 • cosa what/vad
 • alcuni some/några
 • è is/är
 • esso it/det
 • voi you/ni
 • o or/eller
 • aveva had/hadde
 • il the
 • di of/av
 • a to/till
 • lattina can/kan
 • fuori out/ut
 • altro other/annan
 • erano were/var
 • che which/som
 • fare do/göra
 • loro their/deras
 • tempo time/tid
 • se if/om
 • volontà will/kommer
 • suddetto said/sade
 • un an/en
 • ogni each/varje
 • dire tell/säga
 • fa does/gör
 • desiderare want/vill
 • aria air/luft
 • anche also/också
 • giocare play/spela
 • piccolo small/liten
 • fine end/slut
 • mettere put/lägga/sätta
 • casa home/hemma
 • leggere read/läsa
 • mano hand/hand
 • grande large/stor
 • compitare spell/stava
 • aggiungere add/tilläga
 • anche even/även
 • terra land/jord
 • qui here/här
 • qui here/här
 • mosto must/måste
 • alto high/hög
 • tale such/sådan
 • seguire follow/följa
 • atto act/agera
 • chiedere ask/fråga
 • cambiamento change/byta

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/top-1000.9727788.html

Dela

Annonser