Toolbox Alone in the wilderness

Övningen är skapad 2016-12-19 av ejmc. Antal frågor: 87.
Välj frågor (87)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • wilderness vildmark
 • Canadian kanadensisk
 • survive överleva
 • shelter koja, skydd
 • adopt adoptera
 • pet husdjur
 • deer hjort, rådjur
 • square fyrkantig, bastant
 • fall asleep somna
 • awaken vakna
 • rely on lita på
 • sense sinne
 • snap him awake väcka honom häftigt
 • lie, lay, lain ligga
 • soft dämpad
 • rustle frasande, prasslande
 • whooling flåsande
 • peel away skalas bort
 • rock berggrund
 • earthquake jordbävning
 • sleeping bag sovsäck
 • enormous enorm, stor
 • form gestalt, kroppsform
 • bear björn
 • lean, leant, leant luta sig
 • react reagera
 • meat kött
 • venison hjortkött
 • cuff SKUFFA, SKUFF
 • nowhere near inte ens i närheten
 • zip blixtlås
 • tangled intrasslad
 • blow slag
 • thigh lår
 • dislocate vrida ur led
 • hip höft
 • stop dead tvärstanna
 • threat hota, hot
 • breath andedräkt
 • wash over skölja över
 • tooth, teeth tand, tänder
 • simply helt enkelt
 • hesitate tveka
 • raise lyfta
 • shoulder bog, skuldra
 • stare stirra
 • rank stinkande
 • foul vidrig
 • gagging kväljande
 • full shot ordentlig laddnig
 • spray stråle
 • whether ... or vare sig ... eller
 • whatever vad än
 • reason orsak
 • dump släppa
 • load laddning
 • immediate omedelbar
 • devasting förödande
 • turn inside itself vrida sig inombords
 • farther längre bort
 • roll rulla
 • slam slå
 • back and forth fram och tillbaka
 • clear rensa
 • hack hosta, hacka
 • throw up kräkas
 • vanish försvinna
 • soure källa
 • tail svans
 • aimed at sikta mot
 • twitch rycka med
 • pile hög
 • toss slänga
 • lower sänka
 • waddle off vagga, rulta
 • in the direction of i riktning mot
 • burrow håla, lya
 • lie back luta sig tillbaka
 • mess röra
 • tipped over omkullvräkt
 • fix things up ordna till saker och ting
 • stink stank
 • mind bry sig
 • in fact i själva verket
 • grow, grew, grown bli, växa
 • kind of nästan, på sätt och vis
 • found of förtjust i

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/toolbox-alone-in-the-wilderness.6940244.html

Dela