To be or not to be?

Övningen är skapad 2019-03-02 av OlofRSU. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Viņš Han
 • Viņa Hon
 • Viņi Dom (maskulint)
 • Viņas Dom (feminint)
 • Mēs Vi
 • Jūs Ni
 • Es neesmu Jag är inte
 • Tu neesi Du är inte
 • Viņš ir Han är
 • Viņa ir Hon är
 • Viņi ir Dom är (maskulint)
 • Viņas ir Dom är (feminint)
 • Mēs esam Vi är
 • Mēs neesam Vi är inte
 • Jūs neesat Ni är inte
 • Viņš nav Han är inte
 • Viņa nav Hon är inte
 • Viņi nav Dom är inte (maskulint)
 • Viņas nav Dom är inte (feminint)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/to-be-or-not-to-be.8931334.html

Dela