Tjutju 9

Övningen är skapad 2020-11-22 av SaraAira. Antal frågor: 41.
Välj frågor (41)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vissla sjnjurggot rg
 • vänta vuorddet rd
 • egendom, tillhörighet; tillgång, rikedom åbmudahka g
 • spjut sájtte jt
 • vass basstel attr. basstelis
 • lång guhkke hk attr. guhka
 • skinn, päls náhkke hk
 • sovplats oademsadje j
 • även om, oavsett juska vil
 • rund jårbbåt jårbbåd- attr. jårbbå, jårbbis
 • kärl, kokkärl lihtte ht
 • skål gárre r
 • glimma, skina, glänsa guojttet jt
 • gömma, gömställe (där man kan gömma något) tjiehkásadje j
 • fylla dievddet vd
 • hälla i el. ur, slå i el. ur, slå bort gurggalit
 • klinga, ringa; klirra, skramla skuollat l
 • mumla, muttra mudárdit
 • skynda sig gáhtjadit
 • gömma sig tjiehkádit
 • andas vuojŋŋat jŋ
 • ligga (om människa) vällahit, vellahit
 • gå vacklande el. osäkert, ragla stimmpulit
 • trampa till (en gång) duolmastit
 • klia (trans.), klia sig; klösa ruohkkat hk
 • döda gåddet tt
 • ifjol dijmmá
 • höja, lyfta upp, sätta högre bajedit
 • trans. gunga, vagga; vifta (med svansen), vicka (t.ex. med ändan) vuohttot ht
 • kvickna till ällát
 • skrika (gällt) rihtjot tj
 • brytas, knäckas, gå av, brista doaddjut
 • dundra, braka, bullra juhtsat ts
 • snabb, rask háhppel attr. háhppelis
 • nytta, fördel; gagn ávkke vk
 • gammal (om föremål) oames oabmás- attr. oabme
 • sann sádnes sáddná- attr. sádnes
 • dum, enfaldig humbos hummbus- attr. humbos
 • hoppa (flera gånger) gahppat hp
 • glömma vajálduhttet ht
 • rik boanndá nd attr. boandás

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tjutju-9.10147811.html

Dela