Tjutju 8

Övningen är skapad 2020-11-22 av SaraAira. Antal frågor: 35.




Välj frågor (35)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • leka ståhkat g
 • ärm (i klädesplagg) sasse s
 • mun njálmme lm
 • adv. ihop, samman aktij
 • pressa, trycka (ihop, igen, fast (en gång)); klicka på diebttjit
 • bita till (en gång) gáskestit
 • adv. i hemlighet, i smyg suolev
 • smälla, skrälla, ge ett smällande ljud i från sig sloahkkat hk
 • bli skrämd, förskräckt el. uppskakad, få en chock suorgganit
 • skrämma balldet ld
 • spår, fotspår luodda tt
 • fortsätta; skarva, förlänga joarkket rk
 • lera, (grov) sand rájrre jr
 • fot, ben juolgge lg
 • lämna guldet
 • viska tsamádit
 • tuva båvnnå vn
 • lukta, avge lukt hapsijdit
 • grimasera snirvvot rv
 • unken lukt muovas muovvas- attr. muovas
 • svettlukt biváshabjja bj
 • krypa (på knäna) biehket g
 • yttra sig, kommentera moalgget lg
 • grop rågge kk
 • håla, grotta, jordhåla sluoggo kk
 • klippa bákte vt
 • trädtopp muorragiera muorragierrag-
 • nå (fram till, över, upp till) ållet l
 • silver silbba lb
 • bevara, förvara, hålla i förvar vuorkudit
 • smyga njáhkat g
 • våga duosstat st
 • fånga, ta fast, gripa; fängsla giddit
 • bry sig om (något) berustit
 • märka, upptäcka; bli medveten om ielvvet lv

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tjutju-8.10147742.html

Dela