Tjutju 7

Övningen är skapad 2020-11-05 av SaraAira. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • miella l sinne; sinnelag, lynne; inställning, vilja (för något)
 • såbadit enas, överenskomma, komma överens (om något, om att göra något)
 • tjuovggat tjuovggad- attr. tjuovggis ljus, upplyst, klar, klart lysande; ljus (med klar kulör om färg)
 • måjådit dra på munnen, le el. småle (en gång)
 • luobbit lägga (utbredd), breda ut (en gång el. ett föremål)
 • viermme rm nät, fisknät
 • ålles ållås- attr. ålles hel, hel och hållen, total; färdig, klar ...
 • oanegattjav en (kort) stund, ett ögonblick
 • ådåájggásasj ådåájggásattj- attr. ådåájggásasj modern
 • hárggot rg bli rädd el. skygg
 • vat åter, igen, på nytt
 • biejsstet jst förstöra, fördärva, skada
 • håjggådit slunga, slänga, kasta (en gång el. ett föremål)
 • anedit hålla i, hålla fast, hålla fast i (något)
 • dudálasj dudáttj- attr. dudálasj nöjd, belåten, tillfreds
 • ájádallat l tänka, tänka på, fundera
 • biednik biednig- mynt, slant
 • viehka ganska, tämligen, relativt, rätt (bra, mycket etc.)
 • båhtåsit koka över, spruta upp (över kanterna)
 • jiedna n röst, stämma; ljud; läte
 • suorgganit bli skrämd, förskräckt el. uppskakad, få en chock
 • murddet rd flytta sig bakåt, dra sig baklänges, rygga tillbaka
 • hálijdit önska, vilja (ha), längta efter/till
 • suodnodit lugna, lugna ned (en arg person), stilla (vrede)
 • smállat l fäkta, stå i (med något); (ihärdigt) hålla på med något); gnata, tjata
 • vuosedit visa, påvisa, presentera
 • diebttjit pressa, trycka (ihop, igen, fast (en gång)), trycka till, häfta, klämma ihop, fast; klicka på
 • unugis ss s underlig, märklig, konstig, besynnerlig; otäck
 • tjajmos tjajmmus- skratt
 • assto st tid (för något dvs. gott om tid), fritid
 • iehketbiejvvebåros iehketbiejvvebårrus- eftermiddagsmål, middag
 • hávgga vg gädda
 • tsåggåt kk stoppa el. sticka in; packa, packa in; ta på sig (tröja, skor, vantar etc)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tjutju-7.10100850.html

Dela