Tjutju 6

Övningen är skapad 2020-11-05 av SaraAira. Antal frågor: 78.
Välj frågor (78)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • viessok viessog- levande varelse, individ (människa)
 • gádde tt strand
 • manen varför
 • gåjkes gåjkkås- attr. gåjkke torr
 • germaj gärmmah- orm
 • vargga nästan
 • tjajmmat jm skratta
 • ballat l vara rädd
 • ruodná n attr. ruodná grön
 • vasste st attr. vastes ful; otäck, motbjudande
 • máhto d mask
 • goassak någonsin, (med negering) aldrig
 • åbbå, åvvå ganska, tämligen; (med negering) alls, överhuvud
 • das, dasti, dasti (med negering) inte mer, inte längre (om varaktighet)
 • vargga nästan
 • imálasj imálattja- attr. imálasj underlig, märklig
 • (konj.) då, när, eftersom; (i jämförelse) än
 • agev alltid, ständigt
 • viessot s leva, livnära sig; må
 • sieldes sälldás- attr. sieldes förskräcklig, väldig, förfärlig, enorm
 • vuoras vuorras- attr. vuoras gammal (om människor och djur)
 • valla men
 • álu ofta, vanligen, för det mesta
 • guollit fiska
 • guolle l fisk
 • mujttet jt minnas, komma ihåg
 • ietjá iehtjád- attr. ietjá annan, alternativ; pl. andra, (de) övriga
 • dakkir, dakkár sådan där, sådan
 • ådnå för länge sedan, sedan länge
 • akti en gång
 • njálgge lg attr. njálga, njálges god (om mat), välsmakande; välluktande (om parfym, blomma etc.)
 • nievrre vr attr. nievres dålig, eländig
 • ulmusj ulmutj- människa, person, individ
 • vádálasj vádalattj- attr. vádálasj farlig, riskabel
 • márjju kanske
 • danen därför
 • doahpot b ta, ta fast, gripa (flera gånger)
 • gullogahtes gullogahttá- attr. gullogahtes olydig, ohörsam
 • båddne dn botten (i sjö, bäck hav etc)
 • vellahit, vällahit ligga (om människa)
 • aktu ensam
 • aktu allasis för sig själv
 • dåmi, dåmu apropå (det, så ...), förresten
 • dåppe där borta
 • duot dát det ena och det andra, både ett och annat
 • tjoagget kk samla (ihop); samla på; plocka (bär etc.)
 • tjiehkásadje j gömma, gömställe (där man kan gömma något)
 • gahttjat htj falla (från en högre plats och fig. om pris) ; ramla ned; rinna ut i (en sjö om älv)
 • biesstet st släppa (ofrivilligt), mista, förlora (då man inte kan hålla kvar el. fast något)
 • ållu alldeles, helt, fullständigt
 • juohkkalágásj juohkkalágátj- attr. juohkkalágásj allt slags, alla slags
 • gávnne vn sak, ting, föremål
 • luovvanit lossna
 • vájku även om, fastän, om än; trots
 • tjijkkár kikare
 • tjalmán tärning
 • áhkásj áhkátj- hustru; gammal kvinna, käring; gumma
 • juhkat g dricka
 • vájván attr. vájván eländig, stackars, ynklig; subst. stackare
 • bádne n tand
 • dijmmá ifjol
 • njávkkat vk smeka, stryka
 • vuobdda bd hårstrå pl. hår (huvudhår på människa)
 • guhkke hk attr. guhka, guhkes lång
 • tjuvdde vd finger
 • viedtjat ttj hämta
 • bajedit höja, lyfta upp, sätta högre
 • snårrut trassla ihop sig; trassla till sig
 • luovvit lösa, ta lös, lossa på, skruva lös, upp el. av
 • buoktjat vtj dyka
 • suohttasa diehti för ro skull, på skoj
 • tjuovggat vg lysa (om eld, lampa, sol etc.)
 • sjtuhtjat tj plaska; stänka, plumsa
 • ihtet d bli synlig, visa sig, uppenbara sig, framträda, dyka upp
 • bárro r våg (på vatten)
 • jållerdit trans. rulla (iväg, fram etc.), vältra
 • såbadus ss s överenskommelse, avtal
 • sjävnnjat sjävnnjad- attr. sjievnnjis mörk

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tjutju-6.10097773.html

Dela