Tjutju 5 verba

Övningen är skapad 2020-11-02 av SaraAira. Antal frågor: 50.
Välj frågor (50)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • guorrat r spåra, följa (efter)
 • gålggåt lg flyta, rinna
 • ájttsat jts upptäcka, märka, lägga märke till
 • tjåhkkidit sätta sig
 • jáhkket hk tro
 • lahkanit närma sig, komma närmare
 • vuojnnet jn se
 • mannat n , fara, resa
 • vuorddet rd vänta
 • javllat vl säga
 • gullat l höra
 • doahppit gripa tag i, ta fast; nappa (om fisk)
 • gåhtjudit kalla (för något) (flera gånger)
 • gatjádit fråga
 • duosstat st våga
 • vuojnnet jn se
 • vádtset tts
 • gähttjat htj titta
 • háledit flyga
 • jårgijdit vända om, vända tillbaka; vända sig (mot el. från)
 • ájttsat jts upptäcka, märka, lägga märke till
 • gáhtot d försvinna
 • gullut höras; kännas; tillhöra
 • vitsárdit kvittra
 • dåbddåt bd känna (vara bekant med, känna igen)
 • tjuodtjánit resa sig (upp)
 • tjuorvvot rv ropa
 • siejvvet jv vinka, peka
 • vuojnnut synas
 • mujttet jt minnas, komma ihåg
 • bivddet vd jaga, fiska, fånga
 • háhppidit hinna
 • vásstedit svara
 • sjtuhtjat tj plaska
 • duolldat ld intr. koka
 • tjiehkádit gömma sig
 • ihtet d visa sig, dyka upp
 • dádjadit förstå
 • bårssjot rsj forsa, strömma
 • ginntsurit sprattla, hoppa och sparka (om djur som är fast el. människa som hålls fast)
 • gahtsahit intr. hänga
 • njoammot m fatta, gripa, gripa ta
 • duobbánit flytta sig längre bort
 • viehkat g springa (om tvåbenta varelser (människor och fåglar))
 • bessat s slippa, bli fri, komma undan; få tillfälle, möjlighet att
 • gähttjalit försöka
 • såjådit böja (något); böja sig (hit och dit)
 • fierrot r röra om, röra ihop, vispa
 • jállot l bli modig el. modigare
 • ganudit stanna

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tjutju-5-verba.10094119.html

Dela