Tjutju 3

Övningen är skapad 2020-11-02 av SaraAira. Antal frågor: 55.
Välj frågor (55)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • árrat tidigt
 • idedis på morgonen, i morse
 • vádtset tts
 • jieggerabdda bd myrkant
 • imálasj imálattj- attr. imálasj märklig, underlig
 • gahppat hp hoppa
 • båvnnå vn tuva
 • valla men
 • gávnnat vn hitta
 • siejvvet jv peka, vinka
 • mälggat mälggad- attr. mälggat lång; långt
 • dåhku dit
 • ruvva snart; fort
 • dåppe där borta
 • tjåhkkidit sätta sig
 • giergge rg sten
 • gähttjat htj titta
 • jårbbåt jårbbåd- attr. jårbbå rund
 • huomáhit komma på
 • åhtsåt ts leta
 • sålbbe lb ficka
 • vuojnnet jn se
 • vaddet tt ge
 • murkko rk dimma
 • válldet ld ta
 • tsåggåt kk stoppa in
 • degu som, såsom
 • gáhtot d försvinna
 • när
 • hähkkat plötsligt
 • jåvsådit komma fram, hinna fram
 • gähttjalit försöka
 • ájttsat jts upptäcka, märka
 • tjåhkkåhit sitta
 • gåjkes gåjkkås- attr. gåjkke torr
 • dievvá v kulle, backe
 • boahtet d komma
 • åhpadit lära ut
 • geldulasj geldulattj- attr. geldulasj spännande
 • vajálduhttet ht glömma
 • buorástahttet ht hälsa på någon
 • gábdde bd kolt
 • várrogit försiktigt
 • vuoras vuorras- attr. vuoras gammal
 • tjajmmagoahtet d börja skratta
 • iejvvit träffa, möta
 • dåhkkit duga, passa
 • bivtas biktas- klädesplagg
 • dahkat g göra
 • gåhttsåt vakna
 • ruoptus tillbaka
 • jávrre vr sjö
 • båddne dn botten (sjö, bäck, hav)
 • lahkanit närma sig
 • råhto d videsnår, snårskog

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tjutju-3.10087449.html

Dela