Tjutju 10

Övningen är skapad 2020-11-22 av SaraAira. Antal frågor: 32.
Välj frågor (32)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • nedre delen (av något), underkanten (av något) vuollerabdda bd
 • rök suovva v
 • störst stuorámus ss s
 • större suoráp stuorábu- attr. stuoráp
 • stenhäll, berghäll lásses lássá-
 • tältkåta låvdagoahte d
 • röka, åstadkomma rök; ryka, vara rökig suovvadit
 • vanlig, traditionell, normal iemelágásj iemelágátj- attr. iemelágásj
 • nynna, jojka (nynnande) niherdit
 • dörr, dörrstycke (i en kåta) uvsuk uvsug-
 • öppna rahpat b
 • golv (i en kåta, golvdelen på vardera sida av eldstaden) luojddo jd
 • förskräcka, skrämt, förfära; göra häpen, förvåna alvaduhttet ht
 • underlig, märklig imálasj imálattj- attr. imálasj
 • gäst guosse
 • begära (något), be om (flera gånger), tigga (flera gånger) ánodit
 • adv. snett, på sned, lutande hállot
 • hända, ske dáhpáduvvat v
 • slockna jáddat tt
 • skinnkolt sjválltjá ltj
 • skägg (vanligen i plural) sjkávttjá vtj
 • glöd hilla l
 • känna (vara bekant med, känna igen) dåbddåt bd
 • farlig, riskabel vádálasj vádálattj- attr. vádálasj
 • farlig, lömsk várálasj várálattj- attr. várálasj
 • skoja, skämta, driva med någon (ack.) gáhpedit
 • intet, något betydelselöst; oväsentlighet, bagatell dåssje
 • onödig dåssje attr. dåssjes
 • spraka till (plötsligt), sprätta (om kol el. gnistor); rusa upp el iväg ruosádit
 • ta ett steg lávkkit
 • fatta, gripa, gripa tag i något (med ill.) njoammot m
 • sak, förhållande; ärende ássje

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tjutju-10.10147912.html

Dela