Till engelska essay

Övningen är skapad 2020-01-17 av alicevandenberg. Antal frågor: 11.




Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • linguist språkforskare
 • Devour Sluka/förinta
 • Sufficient Tillräckligt
 • Interplay Samverkan
 • In order to För att
 • That is to say Det vill säga
 • Then again Å andra sidan
 • Provided that Förutsatt att
 • To give an illustration Till exempel
 • Notably Särskilt
 • Persuasive Övertygande

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/till-engelska-essay.9557256.html

Dela