Tidsuttryck med perfekt

Övningen är skapad 2013-10-22 av teresaporfavor. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • muchas veces många gånger
  • siempre alltid
  • los fines de semana på helgerna
  • nunca aldrig
  • todo el tiempo hela tiden
  • pronto snart
  • este otoño den här hösten
  • los sábados på lördagarna
  • cada día varje dag

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tidsuttryck-med-perfekt.3181170.html

Dela