tidings termer

Övningen är skapad 2018-11-14 av BlueGoat. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Byline Vem som har skrivit artikeln
 • Rubrik Överskrift
 • Pratminus Talstreck, citattecken
 • Bildtext Texten till bilden
 • Typsnitt Textstil
 • Teckenstorlek Bokstävernas storlek
 • Faktaruta Bakgrundsfakta
 • Scoop En stor nyhet
 • Layout Utseende
 • Deadline När materialet måste vara klar
 • Brödtext Normal text i artikeln
 • Spalter Hur texten är ordnad
 • Ingress Textens första stycke
 • Löpsedel Reklam för tidningen
 • Genre Texttyp
 • Objektiv Fritt fakta tyckande
 • Subjektiv Tyckande känslor, åsikter och tankar

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tidings-termer.8674975.html

Dela