ti uttalas tsi framför vokal om inget s föregår ti

Övningen är skapad 2018-09-09 av JessicasaurusRex. Antal frågor: 4.
Välj frågor (4)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • ratio förnuft
  • sectio snitt
  • dissectio dissektion, ituskärande
  • dislocatio dislokation, lägesförskjutning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ti-uttalas-tsi-framfor-vokal-om-inget-s-foregar-ti.8383722.html

Dela

Annonser