They were the champions chapter 1b w.36

Övningen är skapad 2018-08-24 av Charlott1988. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • champion mästare
 • in those days på den tiden
 • pretend låtsas
 • join gå med i, vara med i
 • powerful kraftfull
 • stage scen
 • spend, spent, spent spendera, spenderade, spenderat
 • crowd folkmassa, publik
 • different olik
 • a couple of några
 • develop utveckla
 • meant for avsedd för
 • game spel, tävling
 • record spela in

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/they-were-the-champions-chapter-1b-w-36.8297930.html

Dela