The Watch

Övningen är skapad 2017-10-18 av Charlott1988. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Klockan är 8. It's 8 o'clock.
  • Klockan är halv 11. It's half past 10.
  • Klockan är kvart över 4. It's a quarter past 4.
  • Klockan är tjugo över 9. It's twenty past 9.
  • Klockan är fem i halv 7. It's twenty five past 7.
  • Klockan är tio i 12. It's ten to 12.
  • Klockan är tjugo i 6. It's twenty to 6.
  • Klockan är fem i 4. It's five to 4.
  • Klockan är kvart i 3. It's a quarter to 3.
  • Klockan är fem över halv 1. It's twenty five to 1.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/the-watch.7682609.html

Dela