The Trip

Övningen är skapad 2017-03-27 av 04daty. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • resan the trip
 • alltid always
 • en önskan a wish
 • att segla to sail
 • plötsligt suddenly
 • tidning newspaper
 • annons ad
 • faktiskt actually
 • ha råd med afford
 • att köpa to buy
 • att sälja to sell
 • i bra skick in good shape
 • mindre/smärre minor
 • nödvändigt necessary
 • sovbritsar sleeping bunks
 • motor engine
 • lämplig suitable
 • till salu for sale
 • högstbjudande highest bidder
 • ett brev a letter
 • en släkting a relative
 • som/vem who
 • ingen anledning no reason
 • några few
 • var where
 • när when
 • nämn mention
 • städer cities
 • länder countries
 • att vara borta to be away
 • förväntningar expectations

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/the-trip.7231892.html

Dela