The story of U2

Övningen är skapad 2015-09-08 av Emil0320. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • named som hette
 • notice board anslagstavla
 • musician musiker
 • form bilda
 • show up dyka upp
 • at Larry's place hemma hos Larry
 • however emellertid, men
 • left lämnade; kvar
 • used to brukade
 • rehearse öva
 • talent show talangjakt
 • contest tävling
 • record spela in
 • immediately omedelbart
 • success framgång
 • fame berömmelse
 • successful framgångsrik
 • it was not until det var inte förrän
 • release släppa
 • develop utveckla
 • courage mod
 • recipe recept
 • lyrics musictext
 • made up bestå av

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/the-story-of-u2.4761678.html

Dela