The Power of the Pen

Övningen är skapad 2018-10-08 av tindrafundin. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • enorm, oerhörd immense
 • i början, till en början initially
 • utdrag extract
 • känna igen recognise
 • fart pace
 • halshuggen beheaded
 • råka få höra overhear
 • här: dokument record
 • sjal shawl
 • här: annteckning entry
 • igångsättande launch
 • äkta, autentisk authentic
 • bitande, vass pungent
 • lik corpse
 • förordning, påbud edict
 • söka seek, sought, sought
 • medveten, insiktsfull knowing
 • frekvent, ofte förekommande frequent

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/the-power-of-the-pen.8549743.html

Dela