The Party - Wings s. 63-67

Övningen är skapad 2016-02-29 av CeciliaKoala. Antal frågor: 68.
Välj frågor (68)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • extract utdrag
 • gran mormor/farmor
 • bored uttråkad
 • loaf slappa
 • sheer ren och skär
 • agony vånda, kval, ångest
 • her crowd hennes gäng
 • echelon grad, nivå
 • hick landsorts-
 • pretend låtasas
 • sophisticated sofistikerad, medveten
 • ESP telepati
 • yearbook skolkatalog
 • be ashamed skämmas
 • elated glad
 • incredible otrolig
 • unhurried avstressad
 • sprawl out sträcka ut sig
 • button, button knapp-knapp (lek)
 • appear verka
 • palm handflata
 • moisture fukt
 • window shades fönsterluckor
 • poison förgifta
 • tense spänd
 • apprehension oro
 • strangle strypa
 • suffocate kvävas
 • caress smeka
 • tenderly ömt
 • echo chamber ekokammare
 • it struck me det slog mig
 • pattern mönster
 • swirl snurra
 • soggy grötig, seg
 • a slight chill en lätt rysning
 • wind up hamna
 • well-being välbefinnande
 • ecstatic extatisk
 • dum-dum dumbom
 • virtuous ordentlig, rättskaffens
 • besides dessutom
 • convince övertyga
 • dope addict drogmissbrukare
 • despicable avskyvärd
 • curious nyfiken
 • pot marijuana
 • cracked up överreklamerad
 • obviously uppenbarligen
 • ignorant okunnig
 • hint around låtsas vara med på det hela
 • set-up fälla
 • fishing tackle fiskeredskap
 • padlock hänglås
 • explore utforska
 • conceive föreställa sig
 • expanding som breder ut sig
 • thrilling spännande
 • torpedoes marijuana och crackkokain
 • speed amfetamin
 • shot spruta
 • hardly knappt, knappast
 • introverted inåtvänd
 • abandoned övergiven
 • improved förbättrad
 • perfected som blivit perfekt
 • specimen exemplar
 • species art

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/the-party-wings-s-63-67.5897199.html

Dela