The ozon layer --> w 49

Övningen är skapad 2015-11-26 av LennartE. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • have you heard about har du hört om
  • dangerous farlig
  • above the earth ovanför jorden
  • down under nere under, i Australien
  • too many chemicals för mycket kemikalier
  • to destroy att förstöra
  • you find it in the fridge du hittar det i frysen
  • try hard to develop försök hårt att utveckla
  • the layer is recovering lagret håller på att återhämta sig
  • very slowly mycket långsamt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/the-ozon-layer-w-49.5455232.html

Dela