The importance of looking good

Övningen är skapad 2016-03-16 av CeciliaKoala. Antal frågor: 39.
Välj frågor (39)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • döma judge
 • utseende physical appearance
 • ordspråk saying
 • omslag cover
 • antaga assume
 • överlägset superior
 • spela roll matter
 • sann, riktig true
 • snygg, läcker fancy
 • ärlig honest
 • förekomma appear
 • smal slender
 • som ser ut som folk gör mest ordinary looking
 • tryck pressure
 • sätt manner
 • då och då occasionally
 • bygga muskler build muscles
 • riskfylld hazardous
 • ha råd afford
 • prydligt neatly
 • tungsinthet melancholy
 • mobbning bullying
 • skrämma intimidate
 • behandla treat
 • hålla sig i form, vara vältränad keep fit
 • motion; motionera exercise
 • regelbunden regular
 • väl avvägd balanced
 • kost diet
 • avge release
 • endorfiner (hormoner) endorphins
 • uppiggad exhilarated
 • känsla sense
 • välbefinnande well-being
 • i sin tur in turn
 • minska reduce
 • oro anxiety
 • öka boost
 • självförtroende self-confidence

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/the-importance-of-looking-good.5987988.html

Dela