The Green-eyed Monster

Övningen är skapad 2018-10-13 av ebbaboehm. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • varnish lack
 • pane ruta
 • porch veranda
 • congeal stelna
 • prise bända
 • peer kisa, stirra
 • slit springa
 • despair förtvivlan
 • exquisite utsökt, fin
 • boast skryta
 • traipse traska
 • tar tjära, asfaltera
 • whip off slita av
 • flatter smickra
 • nudge knuffa till med armbågen
 • shun undvika
 • dreadfully förskräcklig
 • conspicuous iögonfallande, tydligt
 • perch sitta uppflugen
 • cropped snaggad
 • solemn högtidlig, allvarlig
 • tug drag
 • hover kretsa, hålla sig
 • sneer hånle
 • shamefaced blyg
 • the rage sista skriket, högmodern
 • mutton fårkött
 • snap knäppa, smälla igen
 • wrap linda in
 • spiteful ondskefull
 • presently kort därefter
 • astounded förbluffad
 • imploring bönfallande, bedjande
 • doubtfully tveksamt, villrådigt
 • stray herrelös
 • snort frusta
 • start ryck
 • wicked ond, elak
 • disobedient olydig
 • scolding utskällning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/the-green-eyed-monster.8576193.html

Dela