The Godfather

Övningen är skapad 2016-09-29 av CeciliaKoala. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Hell's Kitchen slumområde på Manhattan
 • purpose syfte
 • appeal to locka
 • the masses massorna, de breda lagren
 • fictitious fiktiv, påhittad
 • headed by ledd av
 • adolescence tonårstid
 • informally informellt, utan formaliteter
 • advisor rådgivare
 • is expected to förväntas
 • head of the family familjens överhuvud
 • despite trots
 • determination beslutsamhet
 • escape his destiny slippa undan sitt öde
 • ruthless hänsynslös
 • gambling spel
 • bootlegging illegal tillverkning och försäljning av spritdrycker
 • union corruption organiserat mutsystem
 • legal front laglig fasad
 • skilled skicklig
 • a moral code moral, moraliska regler
 • collaboration samarbete
 • widely av många, allmänt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/the-godfather.6617151.html

Dela