The ghost - Spöket

Övningen är skapad 2016-08-30 av LennartE. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • voices röster
 • forest skog
 • manor herrgård
 • tower torn
 • prison fängelse
 • get out komma ut
 • help me hjälp mig
 • owner ägare
 • clever smart
 • break the code knäcka koden
 • secret hemlig, hemlighet
 • mirror spegel
 • message meddelande
 • somebody någon

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/the-ghost-spoket.6307139.html

Dela