The code

Övningen är skapad 2016-09-15 av LennartE. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • dark mörkt
 • nervous nervös
 • almost nästan
 • light a candle tända ett ljus
 • make sense passa ihop, göra meningsfullt (2 ord)
 • smooth slät, slätt, jämnt
 • dusty dammig, smutsig
 • crack spricka
 • heavy tung
 • empty tom
 • terrible förskräcklig
 • smell lukt
 • sick sjuk
 • blow blåser
 • loud voice stark, hög, röst

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/the-code.6477836.html

Dela