The code --> w 38

Övningen är skapad 2015-09-11 av LennartE. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • almost nästan
 • light a candle tända ett ljus
 • make sence passa ihop, verkar vettigt
 • smooth jämn, slät
 • dusty dammig
 • grab fatta tag i, fånga
 • tight åtsittande, fast, hård
 • terrible hemsk
 • smell lukt
 • rise from the dark resa sig upp från mörkret
 • loud stark, hög (om ljud)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/the-code-w-38.4794612.html

Dela