the cheat

Övningen är skapad 2020-01-15 av Felizian04. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • cheat fuskare/fuska
 • physics fysik
 • loads of massor av
 • rarely sällan
 • lawyer advokat
 • though men
 • prepared förberedd
 • imagine föreställa sig
 • confidently självsäkert
 • pile hög
 • uncomfortable obehaglig till mods
 • aisle gång
 • realise inse
 • throughout under hela
 • unfair orättvis
 • approach gå fram till
 • proof bevis
 • furious rasande
 • fist knytnäve
 • remind påminna
 • get divorced skiljas
 • awkwardly generad
 • eventually så småningom
 • accuse of anklaga för

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/the-cheat.9547361.html

Dela