The case of the empty safe

Övningen är skapad 2016-11-10 av LennartE. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • case fodral, rättsfall
 • safe kassaskåp
 • arrive komma fram till, anlända
 • call telefonsamtal
 • office kontor
 • in a mess stökigt, i oordning (3 ord)
 • sat down satte sig ner (av sit)
 • table bord
 • question fråga
 • answer svar
 • thief tjuv
 • ask fråga, be
 • inside in, inne, inomhus
 • nodded her head hon nickade (med) sitt huvud (3 ord)
 • upset upprörd
 • midnight midnatt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/the-case-of-the-empty-safe.6803776.html

Dela