The Accident

Övningen är skapad 2013-08-22 av franglais. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • on the outskirts i utkanten av
 • unwind koppla av
 • dreadful bedrövlig
 • claim påstå
 • skill skicklighet
 • ignition key startsnyckel
 • reluctant ovillig
 • forceful stark, påstridig
 • persuade övertala
 • threatening hotande
 • fist knytnäve
 • urge övertyga
 • alert larma
 • comfort trösta
 • impact sammanstötning
 • on suspicion of misstänkt för
 • interrogation förhör
 • relieved lättad
 • estate bostadsområden
 • resident boende
 • convertible cabbe
 • urgent brådskande
 • rear-view mirror backspegel
 • exceed överskrida
 • paramedic sjukvårdare, ambulansman
 • stand trial bli åtalad
 • circumstance omständighet
 • injury skada
 • splitter ny brand new
 • fegis coward
 • theft stöld

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/the-accident.2885350.html

Dela