text 9 - på fronter

Övningen är skapad 2019-05-17 av Selmaviktorsson. Antal frågor: 35.
Välj frågor (35)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • statement påstående
 • rate värdera, klassificera
 • chat avisering
 • vlog vlogg
 • podcast poddradio
 • practise öva
 • forthcoming kommande
 • recall återkalla, komma ihåg
 • perform uppträda, prestera
 • trustworthy pålitlig
 • shrivel skrumpna
 • adapt anpassa sig
 • ability förmåga
 • commit to memory lägga på minnet
 • contemplation reflektion
 • bypass kringgå
 • increasingly i ökande grad
 • neural pathway nervbana
 • employ använda, anställa
 • high-octane högoktan
 • mindless meningslös
 • ingeniuos påhittig, lustig
 • resourcefulness påhittighet
 • sideline förbise
 • battering misshandel
 • cease upphöra
 • anxiety ångest
 • gizmo manick
 • insatiable omättlig
 • insure försäkra
 • vanish försvinna
 • ether eter
 • preserve bevara
 • amnesia minnesförlust
 • nourish föda

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/text-9-pa-fronter.9084260.html

Dela