text 7

Övningen är skapad 2018-11-19 av Selmaviktorsson. Antal frågor: 130.
Välj frågor (130)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • profile somebody profilera
 • politician politiker
 • poet poet
 • introduce presentera
 • ordinary vanlig
 • lead, led, led leda
 • extraordinary fantastisk
 • versatile mångsidig
 • laid-back avslappnad
 • value värdering
 • village by
 • order beställa
 • follow följa
 • trivia små detaljer
 • LA los angeles
 • ballpoint pen kulspetspenna
 • earn a living förtjäna sitt levebröd
 • shy blyg
 • paranoid paranoid
 • fame berömmelse
 • avoid undvika
 • director regissör
 • contradiction motsägelse
 • prefer something to föredra något framför
 • carpet matta
 • red carpet röd mattan
 • describe beskriva
 • liberating befriande
 • admit medge
 • grow, grew, grown up växa upp
 • anger ilska
 • frequently ofta
 • among bland
 • vote rösta
 • actor skådespelare
 • poll omröstning
 • profession akademiskt yrke
 • fatherhood faderskap
 • a high priority hög prioritet
 • be born födas
 • inherit ärva
 • great-grandmother mormorsmor, farmorsmor
 • Native American indian
 • nickname somebody something ge någon ett smeknamn
 • dirty smutsig
 • alienate somebody from göra någon främmande för
 • peer jämnårig
 • hide, hid, hidden gömma
 • separate skiljas
 • waitress servitris
 • diner matställe
 • support understöda
 • tattoo tatuering
 • teach, taught, taught undervisa
 • guitar gitarr
 • steal, stole, stolen stjäla
 • tuition undervisning
 • already redan
 • attribute something to tillskriva något
 • nomadic nomadisk
 • surprise överraskning
 • drop out of avbryta
 • record deal skivkontrakt
 • get engaged förlova sig get engaged
 • get divorced skiljas
 • divorce skiljas
 • a chance meeting slumpmässigt möte
 • begin, began, begun börja
 • due to på grund av
 • become, became, become something bli något
 • cop polis
 • pose as föreställa
 • slutreplik tag line
 • bit part liten roll
 • however ändå
 • hate doing avsky att göra
 • celebrity berömd person
 • claustrophobic klaustrofobisk
 • uncomfortable obekväm
 • path stig
 • initial success första framgång
 • be guaranteed garanteras
 • fail misslyckas
 • box office biljettförsäljning
 • pure coincidence ett rent sammanträffande
 • concern gälla
 • as far as somebody is concerned vad någon beträffar
 • unlike i motsats till
 • get addicted to bil beroende av
 • prepared förberedd
 • gas station bensinstation
 • co-star motspelare
 • forever för evigt
 • wino uteliggare
 • split, split, split up skiljas
 • trash söndra
 • reputation for rykte som
 • improve förbättra
 • die of dö av
 • overdose överdos
 • partly delvis
 • own äga
 • bad press negative publicitet
 • offer erbjudande
 • gypsy zigenare
 • murderous blodtörstig
 • barber frisör
 • reinforce förstärka
 • moody trumpen
 • power kraft
 • sweep, swept, swept sopa
 • sweep somebody off one´s feet ta någon med storm
 • reluctant motvillig
 • tie binda
 • knot knut
 • tie the knot gifta sig
 • shame synd och skam
 • birth födelse
 • once genast
 • hold, held, held hålla
 • the Caribbean karibiska havet
 • island ö
 • gift present
 • privacy privatliv
 • bankable säker
 • ground mark, jord
 • up and down fram och tillbaka
 • character karaktär
 • daughter dotter
 • sigh sucka

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/text-7.8687686.html

Dela