text 7 på fronter, Malala

Övningen är skapad 2019-05-19 av Selmaviktorsson. Antal frågor: 54.
Välj frågor (54)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • dare våga
 • take a stand on ta ställning till
 • strict sträng
 • rule regel
 • the early 20th century i början av 1900-talet
 • match para ihop
 • calamity olycka, katastrof
 • Native American amerikansk urinvånare
 • contribution bidrag
 • colonist nybyggare
 • glamorous glamorös
 • orphanage barnhem
 • career karriär
 • lift weights lyfta tyngder
 • influential inflytelserik
 • announce meddela
 • foundation fond
 • champion something kämpa för något
 • education uppfostran, utbildning
 • health education hälsofostran
 • saint helgon
 • critizen medborgare
 • nurse sjukvårdare
 • smallpox smittkoppor
 • epidemic epidemi
 • zoologist zoolog
 • researcher forskare
 • oversome something övervinna något
 • numerous talrik
 • obstacle hinder
 • up close and personal mycket nära
 • constantly ständigt
 • hunter jägare
 • enemy fiende
 • cabin hytt
 • provoke utlösa, väcka
 • conventional lämplig, traditionell
 • commiserate ha medlidande med
 • rifle gevär
 • give birth to föda barn
 • gloomy dyster
 • bookish bokälskande
 • rickshaw riksha
 • sputter fräsa, spotta
 • ornamented besmyckad
 • brass mässing
 • courtyard innergård
 • chant rabbla upp
 • army checkpoint vägspärr
 • deserted övergiven
 • campaign föra kampanj
 • peaked cap skärmmössa
 • squeeze klämma, pressa
 • mark vitsord

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/text-7-pa-fronter-malala.9084746.html

Dela