text 7 i boken, del 2

Övningen är skapad 2019-05-19 av Selmaviktorsson. Antal frågor: 72.
Välj frågor (72)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • second-hand begagnad
 • two-seater tvåsitsigt flygplan
 • canary kanariefågel
 • set a record slå rekord
 • altitude höjd
 • record-breaking rekordartad
 • make headlines få stora rubriker
 • worldwide världsomfattande
 • household name namn bekant för alla
 • overnight på en natt
 • greet hälsa på
 • parade parad
 • ticker-tape parade storslaget mottagande
 • take off ta bort, starta
 • marry somebody gifta sig med
 • publisher förläggare
 • publicist publicist
 • force tvinga, kraft
 • field åker, bana
 • heroic hjältemodig
 • spread, spread, spread sprida
 • prove bevisa
 • be made of strong stuff gjort av hårt virke
 • fame berömmelse
 • promote främja
 • aviation flygning, luftfart
 • lecture tour föreläsningsturne
 • editor redaktör
 • determined beslutsam
 • encourage uppmuntra
 • broaden bredda
 • broaden one's horizons vidga ens vyer
 • stylish stilig
 • smart skarp, fiffig
 • range urval
 • leather läder
 • comfortable bekväm
 • missing saknad
 • near something närma sig nånting
 • prepare oneself for förbereda sig för
 • challenge utmaning
 • waistline midja
 • the Equator ekvatorn
 • navigator navigatör
 • brave trotsa, modig
 • high wind stark blåst
 • monsoon monsun, regnperiod
 • Brazil Brasilien
 • en route på väg
 • New Guinea Nya Guinea
 • tiny pytteliten
 • dot punkt
 • the Pacific Ocean stilla havet
 • run low on ha för litet av
 • fuel bränsle
 • radio operator radiotelegrafist
 • pick up plocka, lära sig
 • conspiracy konspiration
 • government regering
 • search sökning
 • come to terms with acceptera
 • heroine hjältinna
 • disappear into thin air spårlöst försvinna
 • surround omge
 • disappearance försvinnande
 • state påstå
 • capture fånga
 • execute utföra
 • spy spion
 • crash-land kraschlanda
 • coral korall
 • survive överleva

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/text-7-i-boken-del-2.9061809.html

Dela