text 7 i boken , del 1

Övningen är skapad 2019-05-19 av Selmaviktorsson. Antal frågor: 50.
Välj frågor (50)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • flyer flygare, reklamblad
 • fly high flyga högt, ha höga mål
 • put one's mind into besluta sig för att lyckas med
 • guts kurage, inälvor
 • prove bevisa
 • altitude hög höjd
 • can-do optimistisk, positiv
 • attitude attityd till
 • pioneer pionjär
 • pioneering spirit pionjäranda
 • flight flyg, flygning
 • trivia små detaljer
 • acceptable acceptabel
 • The Herald Tribune tidning som utkommer i USA
 • gal tjej
 • airline flygbolag
 • mechanic mekaniker
 • deal with ha att göra med
 • exceptionally enastående, ovanligt
 • pleasant trevlig
 • human being människa
 • be plain sailing vara lätt att göra
 • blue-sky thinking att komma fram med nya ideér
 • term termin
 • The Great Depression den stora depressionen på 1930-talet
 • The Golden Gate Bridge bro i San Francisco
 • space rymden, utrymme
 • pilot pilot
 • headline rubrik
 • hit headlines få stora rubriker
 • tomboy pojkflicka
 • state fair delstatsmässa
 • impress somebody göra intryck på
 • spin kort åktur
 • destiny öde
 • by the time vid det laget som
 • foot, pl feet fot ca 30 cm
 • fortunately lyckligtvis
 • fulfill uppfylla
 • risky riskfylld
 • jätte giant
 • giant leap jätte stort steg
 • leap hopp
 • historic historisk
 • at the turn of the 20th century i brytningen mellan 1800- och 1900-talet
 • society samhälle
 • expect vänta sig
 • opportunity tillfälle
 • independence självständighet
 • income inkomster

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/text-7-i-boken-del-1.9054452.html

Dela