text 6

Övningen är skapad 2019-09-24 av Selmaviktorsson. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • pinpoint precisera
 • predominantly huvudsakligen
 • high street vanliga butikskedjor
 • subtle subtil
 • gradual stegvis, successiv
 • onset början
 • display uppvisa
 • paragraph text(stycke)
 • skim ögna
 • spine bokrygg, ryggrad
 • squint kisa med ögonen
 • condition forma
 • bells and whistles extra funktioner och finesser
 • evolve utvecklas
 • be hard-pressed ha svårt
 • perk förmån
 • sensory känslo
 • tangible påtaglig, handgriplig
 • sentiment känsla
 • serendipitously av en lycklig slump
 • symbiotic symbiotisk
 • impact påverka
 • beyond utöver, bortom
 • enhance förbättra
 • nudge knuffa
 • inherently oundvikligt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/text-6.9193069.html

Dela