text 6

Övningen är skapad 2019-05-19 av Selmaviktorsson. Antal frågor: 120.
Välj frågor (120)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • sense förstånd
 • tune into betydelse, känna
 • come to mind komma att tänka på
 • the Big Apple det stora äpplet, new york
 • feature egenskap
 • selection urval
 • different olik, annorlunda
 • make sense of förstå, begripa
 • sight syn, sevärdhet
 • bumper stötfångare
 • sticker klistermärke
 • dazzle blända
 • wear, wore, worn bära, ha på sig
 • shades solglasögon
 • be born födas
 • take for granted anse för självklart
 • cry gråta
 • cry out ropa, skrika
 • in fact i själva verket, faktiskt
 • seem verka, tyckas
 • compete for tävla om
 • attention uppmärksamhet
 • 24/7 alltid
 • skyscraper skyskrapa
 • billboard vägreklam
 • sign märke
 • dreadlocks rastafrisyr
 • guy kamrat
 • cab taxi
 • amazing fantastisk, förbluffande
 • masterpiece mästerverk
 • cityscape stadsbild
 • work of art konstverk
 • smell lukta, dofta
 • tough tuff
 • reuse återanvända
 • downtown till centrum
 • humid fuktig
 • thick with tjockt med
 • exhaust fumes avgaser
 • combine kombinera
 • steam ånga
 • subway metro
 • vent vädringslucka
 • stink lukt, stank
 • trash can soptunna
 • fresh fräsch
 • air-conditioned luftkonditionerad
 • store affär
 • lungs lungor
 • building byggnad
 • though fastän
 • smoke-free rökfri
 • ashtray askkopp
 • touch röra
 • notice märka
 • get goosebumps få gåshud
 • bridge bro
 • skyline horisont
 • skin hud
 • aware of medveten om
 • avoid undvika
 • temperature temperatur, feber
 • heat hetta
 • unbearable outhärdlig
 • uncomfortable obekväm
 • bare bar
 • elevator hiss
 • especially speciellt
 • happen hända
 • shut stängd
 • bar stång
 • strap rem
 • public transit allmänna kommunikationsmedel
 • sticky klibbig
 • keep doing something fortsätta göra
 • wash off tvätta bort
 • taste smak, smaka
 • walk down promenera längs med
 • sidewalk trottoar
 • bagel kringla
 • slice skiva
 • enjoy njuta av
 • flavor smak
 • offer erbjuda, erbjudande
 • neighborhood grannskap
 • Chinese kinesisk
 • deli matställe
 • bakery bageri
 • vendor försäljare
 • chestnut kastanje
 • sushi sushi
 • space rymden, utrymme
 • block kvarter
 • order in beställa hem
 • menu meny
 • huge väldig
 • leftover matrester
 • sound låta
 • noise oljud
 • pollution nedsmutsning
 • fire truck brandbil
 • siren siren
 • constant fortgående
 • remind påminna
 • reminder påminnelse
 • pain smärta
 • apartment building våningshus
 • bet your life slå vad om vad som helst
 • wheel hjul
 • wheels bil
 • loud högljudd
 • protect beskydda
 • irritate irritera
 • soprano sopran
 • breathtakingly andlöst
 • annoying irriterande
 • echo eko
 • jerk idiot
 • cell mobiltelefon

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/text-6.9084728.html

Dela