text 5

Övningen är skapad 2018-10-21 av Selmaviktorsson. Antal frågor: 78.
Välj frågor (78)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • according to enligt
 • martial arts kampsporter
 • athletics friidrott
 • expense utgift
 • fair rättvis
 • fair play rent spel
 • have a word växla några ord
 • centre-half mittspelare
 • throughout alltigenom
 • boost uppsving, lyft
 • defence försvar
 • midfield mittfält
 • believe tro .
 • mean, meant, meant mena
 • make somebody sick få någon att må illa
 • bet, bet, bet slå vad om
 • no matter how oberoende av hur
 • train träna
 • talk somebody into övertala någon till
 • mate kompis
 • starting eleven de första spelarna på planen
 • daft dum
 • worth värd
 • forget, forgot, forgotten glömma
 • plenty massor
 • quit, quit, quit sluta, ge upp
 • possibly möjligen
 • in charge med ansvar, som ledare
 • be made of duga till
 • pitch fotbollsfält
 • mention nämna
 • point synpunkt
 • answer svar(a)
 • take, took, taken ta
 • rubbish skräp
 • mark out skilja ur mängden
 • different from annorlunda
 • ljud sound
 • headmaster rektor
 • set an example visa exempel, vara ett gott exempel
 • work ethic arbetsmoral
 • make a difference påverka
 • count räkna
 • knock knacka
 • treat behandla
 • has-been före detta
 • cosy varm, mysig
 • chat snacka, småprata
 • ridiculous löjlig
 • at least åtminstone
 • sweet-talk övertala
 • think, thought, thought tänka
 • make somebody feel få någon att känna sig
 • nuts galen
 • leave somebody alone lämna någon ifred
 • pity synd, tycka synd om
 • nanny barnskötare
 • soccer fotboll
 • patronize beskydda
 • tackle tackla
 • put on the line lägga sig själv i spel
 • for a change för omväxlings skull
 • angry arg
 • fight, fought, fought kämpa
 • battle strid
 • guard vakta, bevaka
 • precious dyrbar
 • price pris
 • coward fegis
 • cool it man lugna ner dig
 • be about something handla om något
 • exclamation utrop
 • annoyance förargelse
 • referance hänvisning
 • saint peter sankte per
 • disciple lärjunge
 • offensive förargelseväckande
 • eventually slutligen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/text-5.8608112.html

Dela