text 3

Övningen är skapad 2019-09-19 av Selmaviktorsson. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • attend delta i, bevista, besöka
 • in person personligen
 • stun överväldiga, häpna
 • absorb absorbera, helt uppta
 • the slightest chance den minsta chans
 • announcement tillkännagivande
 • stage iscensätta, scen
 • mundane alldaglig, vardaglig
 • consider överväga, ta i beaktande
 • be occupied with vara sysselsatt med
 • with the pursuit of i jakt på
 • endeavour strävan, försök
 • key tonart
 • ultimately slutligen, i sista hand
 • recipient mottagare
 • anaemic anemisk, blek, tråkig
 • unconventional originell
 • prize-giving prisutdelning
 • august majestätisk, storslagen
 • proxy representant
 • falter stamma, tveka
 • profusely översvallande
 • seize ta tag i
 • mutate mutera, ändras
 • emerge dyka upp, uppstå
 • anecdote anekdot
 • derive from härstamma från
 • performance uppträdande
 • pan vaska guld
 • irrelevant irrelevant, oviktig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/text-3.9152249.html

Dela